T C3 83 C2 A1 Ktorej Niet

Characters, Symbols and the Unicode Miracle - Computerphile

Characters, Symbols and the Unicode Miracle - Computerphile

Dĺžka: 9:37 Veľkosť: 13.21 MB

Boney M.: Boonoonoonoos (Full Album, Long Versions, Vol. 1) 1981

Boney M.: Boonoonoonoos (Full Album, Long Versions, Vol. 1) 1981

Dĺžka: 34:31 Veľkosť: 47.4 MB

Introduction to UTF-8 and Unicode

Introduction to UTF-8 and Unicode

Dĺžka: 11:07 Veľkosť: 15.27 MB

Learn to do Python Encoding, Decoding

Learn to do Python Encoding, Decoding

Dĺžka: 1:38 Veľkosť: 2.24 MB

Boney M.: Children Of Paradise (The Singles 1980-83, Vol. 1)

Boney M.: Children Of Paradise (The Singles 1980-83, Vol. 1)

Dĺžka: 42:40 Veľkosť: 58.59 MB

ABRSM Piano 2013-2014 Grade 3 A:1 A1 CPE Bach Allegro in G H.328 Performance

ABRSM Piano 2013-2014 Grade 3 A:1 A1 CPE Bach Allegro in G H.328 Performance

Dĺžka: 0:29 Veľkosť: 679.69 kB

ABRSM Piano 2013-2014 Grade 4 A:1 A1 Anon March in E Flat BWV Anh.II 127 Performance

ABRSM Piano 2013-2014 Grade 4 A:1 A1 Anon March in E Flat BWV Anh.II 127 Performance

Dĺžka: 0:55 Veľkosť: 1.26 MB

Character Encodings (Jack)

Character Encodings (Jack)

Dĺžka: 12:09 Veľkosť: 16.69 MB

Mâm đồ cúng ông táo ngày 23 tháng chạp và bài cúng ông táo

Mâm đồ cúng ông táo ngày 23 tháng chạp và bài cúng ông táo

Dĺžka: 1:19 Veľkosť: 1.81 MB

Boney M.: Children Of Paradise (The Singles 1980-83, Vol. 2)

Boney M.: Children Of Paradise (The Singles 1980-83, Vol. 2)

Dĺžka: 37:01 Veľkosť: 50.83 MB

Unicode and character encoding

Unicode and character encoding

Dĺžka: 3:54 Veľkosť: 5.36 MB

Week 05  04 - UTF-8

Week 05 04 - UTF-8

Dĺžka: 0:10 Veľkosť: 234.38 kB

ABRSM Piano 2013-2014 Grade 4 A:1 A1 Anon March in E Flat BWV Anh.II 127 Sheet Music

ABRSM Piano 2013-2014 Grade 4 A:1 A1 Anon March in E Flat BWV Anh.II 127 Sheet Music

Dĺžka: 1:10 Veľkosť: 1.6 MB

DJ SaSiee Rwmix - tara roly poly

DJ SaSiee Rwmix - tara roly poly

Dĺžka: 3:18 Veľkosť: 4.53 MB

10 Most Important Cities in the World

10 Most Important Cities in the World

Dĺžka: 13:56 Veľkosť: 19.13 MB

ABRSM Piano 2013-2014 Grade 1 C:3 C3 Warren Gordon Chattanooga Choo Choo Performance

ABRSM Piano 2013-2014 Grade 1 C:3 C3 Warren Gordon Chattanooga Choo Choo Performance

Dĺžka: 0:33 Veľkosť: 773.44 kB

Character Sets

Character Sets

Dĺžka: 4:16 Veľkosť: 5.86 MB

UTF8, UTF16 e UTF32 - Codificação de arquivo, banco e conexão

UTF8, UTF16 e UTF32 - Codificação de arquivo, banco e conexão

Dĺžka: 16:44 Veľkosť: 22.98 MB