Prvn C3 83 C2 Ad Pomoc 2

Character Encodings (Jack)

Character Encodings (Jack)

Dĺžka: 12:09 Veľkosť: 16.69 MB

Characters, Symbols and the Unicode Miracle - Computerphile

Characters, Symbols and the Unicode Miracle - Computerphile

Dĺžka: 9:37 Veľkosť: 13.21 MB

LocalPageNinja Character Encoding

LocalPageNinja Character Encoding

Dĺžka: 3:29 Veľkosť: 4.78 MB

Remove zero white space BOM unicode 65279

Remove zero white space BOM unicode 65279

Dĺžka: 3:46 Veľkosť: 5.17 MB

Introduction to UTF-8 and Unicode

Introduction to UTF-8 and Unicode

Dĺžka: 11:07 Veľkosť: 15.27 MB

BOM (Byte Order Mark)

BOM (Byte Order Mark)

Dĺžka: 4:02 Veľkosť: 5.54 MB

Data File Formats: 02 - What is ASCII and ANSI

Data File Formats: 02 - What is ASCII and ANSI

Dĺžka: 23:49 Veľkosť: 32.71 MB

Oracle SQL Tutorial 26 - UTF-8 and UTF-16

Oracle SQL Tutorial 26 - UTF-8 and UTF-16

Dĺžka: 5:46 Veľkosť: 7.92 MB

Unicode and character encoding

Unicode and character encoding

Dĺžka: 3:54 Veľkosť: 5.36 MB

UTF-8 encodering: 你好

UTF-8 encodering: 你好

Dĺžka: 9:21 Veľkosť: 12.84 MB

Change Encoding in Chrome

Change Encoding in Chrome

Dĺžka: 0:35 Veľkosť: 820.31 kB

Oracle SQL Tutorial 25 - ASCII and Unicode

Oracle SQL Tutorial 25 - ASCII and Unicode

Dĺžka: 3:33 Veľkosť: 4.88 MB

XML Part 2: Character Encoding

XML Part 2: Character Encoding

Dĺžka: 15:59 Veľkosť: 21.95 MB

 Tutorial - Character Encoding

Tutorial - Character Encoding

Dĺžka: 14:55 Veľkosť: 20.48 MB

Characters in a computer - Unicode Tutorial UTF-8 (3/3)

Characters in a computer - Unicode Tutorial UTF-8 (3/3)

Dĺžka: 15:07 Veľkosť: 20.76 MB

save excel as utf8

save excel as utf8

Dĺžka: 1:47 Veľkosť: 2.45 MB

Oracle SQL Tutorial 30 - UTF-8 and UTF-16 Character Sets

Oracle SQL Tutorial 30 - UTF-8 and UTF-16 Character Sets

Dĺžka: 4:01 Veľkosť: 5.52 MB

SPIRITUAL ENCODING

SPIRITUAL ENCODING

Dĺžka: 5:48 Veľkosť: 7.97 MB

Проблема с сохранением Notepad (ANSI – Unicode encoding) ?

Проблема с сохранением Notepad (ANSI – Unicode encoding) ?

Dĺžka: 1:05 Veľkosť: 1.49 MB